De prijzen bij Haiwatha zijn:
-dagopvang inclusief eten/drinken op de dag, kadootjes bij verjaardagen/ sinterklaas etc., uitstapjes, eigen schriftje:..................................... € 5,75 per uur
niet bij de prijs inbegrepen:
-ontbijt:........................................................................................................................................................................................................................................................ € 1,00
-avondeten incl. in bad doen:..................................................................................................................................................................................................................... € 2,50
avond/nachtopvang tussen 19:00-07:00 uur:......................................................................................................................................................................................... € 5,75 per uur + € 15,00 toeslag per nacht per kind
-bij ziekte van het op te vangen kind en vakanties van de vraagouder worden deze voor 100% in rekening gebracht.
-door de grote variatie aan flesvoeding, potjesvoeding en dieetvoeding is het niet mogelijk om hieraan te voldoen. Deze zijn dan ook niet bij de prijs inbegrepen en dienen indien nodig door de ouders te worden meegebracht.
N.B. Hiawatha is aangesloten bij meerdere gastouderbureaus  waardoor u aanspraak
kan maken op een tegemoetkoming in een groot deel van de kosten, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.
Meer informatie kunt u vinden op de site van de belastingsdienst: www.belastingdienst.nl