Mijn naam is Geertje Woudwijk, ik ben 42 jaar oud, getrouwd en trotse moeder van drie kinderen van 6, 9 en 12 jaar oud. Voorheen heb ik altijd in loondienst gewerkt. Ik ben deze opvang gestart vanuit de wens om fulltime bij mijn dochters te kunnen zijn en hun ontwikkeling te kunnen volgen. Ik pas regelmatig op kinderen van anderen, waarbij ik heb gemerkt dat het mij veel voldoening geeft als ik zie dat kinderen in de veilige omgeving die ik ze kan bieden, elkaar stimuleren, van elkaar leren en sociale vaardigheden ontwikkelen. Vandaar mijn keuze om hier mijn werk van te maken.
Sinds kort werk ik met de methode die speciaal is ontwikkeld voor gastouders. Het betreft het vroegschoolse educatieprogramma Kiki. Door middel van deze methode worden de kinderen uitgedaagd, gemotiveerd en gestimuleerd zich te ontplooien. Ik probeer deze methode zoveel mogelijk te integreren tijdens mijn werkzaamheden als gastouder. Ik hoop daardoor de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. Ieder op hun eigen manier en tempo.